Haram Aylar Konusunda Yapılmış "Pek Güzel Bir Analiz"e İbn Receb'den Cevap

"Tarihselliğe Delil Gösterilen Bazı Ayetler" çerçevesinde şöyle bir analiz yapılmış: "O gün haram aylar dörttü, bugün buna kimse itibar etmiyor denmesi de anlamsızdır. Allah gökleri ve yeri yarattığı günden beri ayların sayısının kendi katında on iki olduğunu, bunların dördünün haram aylar olduğunu söylüyor. Bugün neye dayanılarak bu hükmün artık geçerli olmadığını söyleyebiliriz? Mağlup Müslümanların yaşadığı gayri İslami bir toplumda durarak bunun anlamsız olduğunu düşünmek, yaşadığımız halin asıl, mutlak ve tarih üstü olduğunu sanmaktan ibarettir. Asıl anakronizm budur. Bugün savaşa biz mi karar veriyoruz ki, Haram Aylar'da savaşmayız diyelim?"

İlamaşallah, zira pek güzel bir analiz.... Anladık, bugün mağlup haldeyiz; peki galip olduğumuz zamanlarda haram ay hukukunu uygulayan herhangi bir müslüman evladının tarih envanterinde kaydı bulunmuş mudur? Lütfen, cevaba buyrun. Hem de geleneğin göbeğinden: Müfessirler ve fakihlerin büyük çoğunluğu da haram aylarda savaşmanın yasak olduğuna ilişkin Kur’an ahkâmının mensuh olduğu fikrini benimsemiştir. Bu âlimler sahabe neslinin Hz. Peygamber’den sonraki dönemde fetih ve cihad faaliyetlerine kesintisiz olarak devam ettiği ve herhangi bir sahâbînin haram ay gerekçesiyle savaşmaktan vazgeçtiği yönünde hiçbir bilgi nakledilmediği gerekçesini öne sürmüştür. Hanbelî fakih İbn Receb’in (ö. 795/1393) ifadeleriyle aktarırsak, sahâbîler Rasûlullah’ın vefatından sonraki dönemlerde kesintisiz olarak fetih ve cihad faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Hiçbir sahâbîden haram aylar sebebiyle savaşmaktan geri durduğuna dair herhangi bir bilgi nakledilmemiştir. Bu durum sahabenin haram ayalarda savaşmanın yasak olduğuna ilişkin hükmün nesh edildiği konusunda hemfikir olduklarını gösterir (Ebü’l-Ferec Zeynüddîn İbn Receb, Letâifu’l-Meârif, Beyrut 1999, s. 224-225).

En kritik soru: Bu İbn Receb acaba kime hizmet ediyor ya da kimin hesabına çalışıyor?

Prof. Dr. Mustafa Öztürk - 14 Şubat 2017

1 yorum:

  1. Ne abbasi ne selçuklu ne de osmanlı bir tek örnek yok. Büyük ihtimalle zıhar yapamadığı için de çok dertlidir arkadaş.

    YanıtlaSil