Sözden Öte | 30 Mayıs 2015 | Kur'an ve Tefsir

 • Kur’an kendisinin ‘açık ve anlaşılır’ diye tanımlamasına rağmen, on beş asır boyunca niçin sayısız tefsir çalışması yapılmıştır?
 • Kur’an metni ve dili değişmediği halde, Kur’an’daki yüzlerce ayet, binlerce kelime niçin farklı yorumlanmaktadır?
 • Anlam ve yorum farklılıklarını asgari düzeye indirmek nasıl mümkün olabilir?
 • Her insan içine doğduğu dünyanın ve kültürün çocuğu olduğuna göre Kur’an yorumunda mutlak nesnellik ve objektiflik mümkün müdür?
 • Eğer mümkün değilse, Kur’an yorumunda çıkar yol alabildiğine öznellik ve “Ne olsa gider” anlayışını benimsemek midir?
 • Günümüzde yeni bir tefsir ihtiyacı var mıdır?
 • Eğer varsa, bu yeni tefsir ne tür özelliklere sahip olmalıdır?
 • Klasik ve modern dönemlere ait belli başlı tefsirler nasıl okunmalı ve kullanılmalıdır?
 • Mevcut Kur’an sözlükleri ihtiyacı karşılamakta mıdır ya da günümüzde Kur’an kelimeleri ve kavramlarıyla ilgili bir sözlük çalışmasına ihtiyaç var mıdır?

1 yorum:

 1. Hocam “nüzul dönemi inananların yaşadıkları hayatı Kuran ile anladıklarını, metin olarak anlamadıklarını, onlarınkinin ontolojik bir anlama olduğunu” vurgulamaktadır.
  Ancak Kuranda “her canlının sudan yaratılmış olması, gece ile gündüzün çevrilmesi, engin bir denizdeki karanlıklar, her meyvadan iki çift yaratılması, Üstünüzde de yedi tabaka (yedi gök) yaratılması, yere gelip, onu uçlarından eksilttiğimizi, her biri bir yörüngede yüzmektedir, Göğü, korunmuş bir tavan yaptık, göklerle yer bitişik idi, biz onları ayırdık, Aya da konaklar tayin ettik, Hepsi bir felekte (yörüngede) yüzmektedirler. Göğü sağlam yaptık, biz genişleticiyiz, 'Oysa O, sizi aşama, aşama yarattı.' Gece ve gündüzün değişmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, korunan bir topluluk için nice ibretler vardır.” gibi ifadeler o zaman nasıl anlaşılmış olabilirki mesela “..göklerle yer bitişik idi, biz onları ayırdık,..” ayeti o dönemin algısına nasıl hitap etmiş olabilirki. Karışık bir durum vesselam

  YanıtlaSil