Sözden Öte | Türkiye'de İslam (2) | 2 Mayıs 2015  • Müslümanlar dünya tarihinde yüz akı sayılan bir medeniyet kurmuşken bugün neden derin bir krizle boğuşuyor?
  • Son dönem Osmanlı ve Cumhuriyet’in başlangıcından bugüne dini alanda siyaseten yapılan yanlışlar nelerdir?
  • Meşrutiyet zihniyeti modaya kapılmış bir Müslümanlık oluşturmaya çalışırken neyi amaçladı?
  • Milli Mücadele döneminde dini duyarlılığın saman alevi gibi parlaması ve dinî sembollerin araçsallaşması ne tür sonuçlar doğurdu?
  • Cumhuriyet’in ilanından sonra devrimler ve devleti dinden arındırma girişimleri nelere yol açtı?
  • Çok partili dönemin dine sağladığı yeni içerikler ve demokratların dini yeniden keşfetmesinin altında yatan nedenler nelerdi?
  • 1960’lı ve 70’li yıllarda yaşanan süreç ve 27 Mayıs İhtilalinde, laik memurokrasinin restorasyonu ve vesayet rejiminin inşası din açısından nelere mal oldu?
  • 1980’li ve 90’lı yıllarda yaşanan süreç ve 12 Eylül sonrası Komünizme ve İran’a karşı Türk-İslam sentezi projesi’ nasıl bir İslam anlayışı doğurdu?
  • Bu süreçte İrancılık, Radikalizm, Selefîlik gibi dinî düşünce akımları neleri savundu?
  • 2000’li yıllar ve sonrasında din ve dinî düşünce hangi istikamette yol aldı ve bu alanda ne tür değişimler yaşandı?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder