Sözden Öte | 9 Mayıs 2015 | Din ve Şeriat

  • Konuk: İlhami Güler
  • Din, İslam ve şeriat kavramları içerik ve anlam bakımından birbirinden farklı mıdır?
  • Kur’an’da din, İslam ve şeriat kelimeleri hangi anlamlarda kullanılır?
  • Din kelimesinin pozitif, şeriat kelimesinin negatif çağrışımlara konu olmasının muhtemel sebepleri nelerdir?  
  • Özellikle son dönem İslam dünyasındaki gayr-i dinamik şeriat tasavvurunun sebepleri neler olabilir?
  • Kur’an’da her ümmete farklı bir şeriat verildiği bildirildiğine göre ümmetten ümmete din değişmekte midir; yoksa değişen şey şeriat mıdır?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder