Sözden Öte | 1 Kasım 2014 | Hz. Peygamber’in Gazveleri Ve Cihad Kavramının Kur’an’daki Anlam İçeriği

 • Gazve nedir? 
 • Seriyye nedir? 
 • Hz. Peygamber kaç gazveye katılmıştır? 
 • Bedir, Uhud, Hendek gibi belli başlı gazvelerin sebepleri nelerdir? 
 • Hz. Peygamber’in gazveleri salt savunma amaçlı mıdır? 
 • İslam esenlik ve barış dinidir; o halde Hz. Peygamber’in gazveleri nasıl izah edilmelidir? 
 • Hz. Peygamber’in âlemlere rahmet olarak gönderildiğini bildiren Enbiya Suresi 107. ayet ile gazve olgusu nasıl bağdaştırılabilir? 
 • “İslam kılıç dinidir” şeklindeki oryantalistik söylemin doğruluk değeri var mıdır?
  Tüm gazveler kabaca bir hesapla Hz. Peygamber’in 61 veya 63 yıllık ömründe yaklaşık bir buçuk yıl kadar bir süreye tekabül ettiği halde, siyer kitaplarının çok önemli bir bölümü niçin bu konuya tahsis edilmektedir? 
 • “Haram aylar sona erdiğinde müşrikleri yakaladığınız yerde öldürün” mealindeki ifadeyle başlayan ve İslam geleneğinde “Seyf/Kılıç Ayeti” diye anılan Tevbe Suresi 5. ayet, gayr-i müslimlerle ilişkide saldırmazlık prensibini içeren diğer bütün ayetlerin hükmünü iptal etmiş midir? 
 • Kur’an’da cihad kavramının anlamı ve kapsamı nedir? 
 • Cihad savaşmak anlamına indirgenebilir mi? 
 • Müslümanın Müslümanla savaşması nasıl olur da cihad kapsamında değerlendirilebilir? 
 • Son dönemde cihadın daha ziyade savaş ve kan dökmekten ibaret görülmesi nasıl izah edilebilir?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder