Sözden Öte | 7 Mart 2015 | Din İlim İlişkisi

 • Türkiye'nin İlahiyat Birikimi Ne Durumda?
 • Bu Birikimin Cumhuriyet Yıllarındaki Seyri Nasıl Devam Etti?
 • İlahiyat Alanındaki Akademisyen Kimliğinin Özellikleri Neler?
 • Din Adamlığı Mı İlim Adamlığı Mı Ön Planda?
 • İlahiyat Çatısı Altında İslami İlimlerin Eğitim ve Öğretimi Nasıl Yapılıyor?
 • Kur'an ve Tefsir Çalışmalarının Geçmişi, Bugünü ve Geleceği Nasıl Şekilleniyor?

6 yorum:

 1. Bilimsellik içerdiğini düşündüğüm ayetleri burada dile getiriyorum meal Süleyman Ateş in mealidir. Bu ülkede Diyanet işleri başkanlığı yaptığını dillendirmem gerekir. Şimdi çeşitli ayetlerde geçen şu aşağıdaki ifadeler bilimsellik içermiyor mu? İçermiyorsa çeviri mi yanlış diyeceğiz? korunan bir topluluk için nice ibretler var denmektedir ama ibretler açıklanmışmıdır? Araştırmaya bırakılmış olamaz mı? “Hepsi bir felekte (yörüngede) yüzmektedirler” ifadesinde o zamanın topluluğu acaba ne anlamıştır?

  “her canlının sudan yaratılmış olması, gece ile gündüzün çevrilmesi, engin bir denizdeki karanlıklar, her meyvadan iki çift yaratılması, Üstünüzde de yedi tabaka (yedi gök) yaratılması, yere gelip, onu uçlarından eksilttiğimizi, her biri bir yörüngede yüzmektedir, Göğü, korunmuş bir tavan yaptık, göklerle yer bitişik idi, biz onları ayırdık, Aya da konaklar tayin ettik, Hepsi bir felekte (yörüngede) yüzmektedirler. Göğü sağlam yaptık, biz genişleticiyiz, 'Oysa O, sizi aşama, aşama yarattı.'Gece ve gündüzün değişmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, korunan bir topluluk için nice ibretler vardır.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kur'an'da Olmayan Bilimsel Mucizeler: https://www.youtube.com/playlist?list=PLUCtyXItyRPijAnPljYuxTAkrZl47BkS_

   Sil
 2. Yâsîn Suresi
  37. Gece de onlar için bir ayettir. Gündüzü ondan soyup, alırız, birden onlar karanlıkta kalıverirler.
  38. Güneş de kendi müstekarrı (istikrarı veya istikrar bulacağı yer) için akıp gider. Bu, üstün ve bilen(Allah)ın takdiridir. *
  39. Aya da konaklar tayin ettik. Nihayet o, eski urcun(hurma salkımının sapın)a benzer bir hale geldi. *
  40. Ne güneş aya erişebilir, ne de gece, gündüzün önüne geçebilir. Hepsi bir felekte (yörüngede) yüzmektedirler.
  Furkân Suresi
  45. Rabbini görmedin mi gölgeyi nasıl uzattı? Dileseydi, onu durgun yapardı. Sonra nasıl güneşi ona delil kıldık (gölgenin görünmesini, ışığa bağlı kıldık)?
  46. Sonra (güneş yükseldikçe) gölgeyi yavaş yavaş çekip aldık.
  Yûnus Suresi
  5. Güneşi ziya, ay'ı nur yapan; yılların sayısını ve (vakitlerin) hesabı(nı) bilmeniz için aya (dolaşma) konaklar(ı) düzenleyen O'dur. Allah, bunları (boş yere değil), gerçek ile (hikmeti uyarınca) yaratmıştır. Bilen bir kavim için ayetleri açıklamaktadır.
  6. Gece ve gündüzün değişmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, korunan bir topluluk için nice ibretler vardır.
  En’âm Suresi
  97. O'dur ki size, karanın ve denizin karanlıklarında, yıldızlardan yararlanıp yol bulma imkanı verdi. Gerçekten biz, bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık.
  Zümer Suresi
  5. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine dolar, gündüzü de gecenin üzerine dolar. Güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bil ki O, aziz ve çok bağışlayandır.
  Fussilet Suresi
  10. Arza, üstünden ağır baskılar (sağlam dağlar) yaptı. Onda bereketler yarattı ve onda arayıp soranlar için gıdalarını (bitkilerini ve ağaçlarını) tam dört günde takdir etti (düzene koydu). *
  Zâriyât Suresi
  47. Göğü sağlam yaptık, biz genişleticiyiz (kudretimiz geniştir, göğü öyle genişleten biziz).
  Nahl Suresi

  YanıtlaSil
 3. 10. O'dur ki, sizin için gökten bir su indirdi. İçeceğ(iniz) ondandır ve hayvanları otlattığınız ağaç(lar, bitkiler) ondan(sulanıp filizlenmekte)dir.
  12. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ay'ı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da O'nun emriyle (size) boyun eğdirilmiştir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır.
  15. Sizi sarsar diye arza ağır baskılar attı, ırmaklar ve yollar yaptı ki doğru yolu bulasınız (amaçlarınıza eresiniz).
  Nûh Suresi
  14. 'Oysa O, sizi aşama, aşama yarattı.'
  15. Görmediniz mi Allah nasıl yedi göğü birbiri üstünde tabaka tabaka yarattı?'
  16. 'Ve Ayı bunların içinde nur yaptı. Güneşi de bir lamba yaptı.'
  17. Allah sizi yerden bir bitki olarak bitirdi.' *
  18. 'Sonra yine oraya geri çevirecek ve tekrar çıkaracaktır.'
  Enbiyâ Suresi
  30. O nankörler görmediler mi ki göklerle yer bitişik idi, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık? Hala inanmıyorlar mı? *
  32. Göğü, korunmuş bir tavan yaptık; onlarsa hala göğün, (Allah'ın) ayetlerinden yüz çevirmektedirler.
  33. Geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratan O'dur. (Bunların) her biri bir yörüngede yüzmektedir. *
  Enbiyâ Suresi
  44. Biz onları ve atalarını yaşattık, nihayet kendilerine ömür uzun geldi, (ebedi yaşayacaklarını sandılar). Bizim, yere gelip, onu uçlarından eksilttiğimizi görmüyorlar mı? Üstün gelen onlar mı (yoksa biz miyiz)? *
  Enbiyâ Suresi
  104. O gün göğü yazı tomarlarını dürer gibi toplarız. İlk yaratmaya başladığımız gibi onu iade ederiz. Üzerimize sözdür; biz bunu mutlaka yapacağız.
  Mü’minûn Suresi
  17. Üstünüzde de yedi tabaka (yedi gök) yarattık. Biz yaratmadan gafil değiliz. *
  Nebe’ Suresi
  27. Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? (Allah) onu yaptı.
  28. Kalınlığını (tavanını) yükseltti, onu düzenledi.
  Ra’d Suresi
  3. O'dur ki arzı uzattı, orada sabit dağlar ve ırmaklar var etti, orada her meyvadan iki çift (erkek-dişi) yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örter. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ayetler vardır.
  Nûr Suresi
  40. Yahut (Onların işleri) engin bir denizdeki karanlıklar gibidir: (Bir deniz) Ki üstünü bir dalga, örtüyor, onun üstünden bir dalga onun üstünden de bir bulut (örtmektedir). Birbiri üstüne yığılmış karanlıklar. (İçinde bulunan kimse) Elini çıkarsa neredeyse onu dahi göremez. Allah bir kimseye nur vermemişse artık onun nuru olmaz. *
  43. Görmedin mi Allah bulutları sürer, sonra onları birbirine geçirir, sonra onları birbiri üstüne yığar (sıkıştırır), arasından yağmurun çıktığını görürsün. Gökteki dağlar(gibi büyük bulut parçaların)dan bir dolu indirir de onunla dilediğini vurur, dilediğinden de onu öteye çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır.
  44. Allah gece ile gündüzü çevirir. Kuşkusuz gözleri olanlar için bunda bir ibret vardır.
  45. Allah her canlıyı sudan yarattı; onlardan kimi karnı üzerinde (sürünerek) yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört (ayak) üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.  YanıtlaSil
 4. Gâşiye Suresi
  17. Bakmıyorlar mı develere, nasıl yaratılmış?
  18. Göğe, nasıl yükseltilmiş?
  19. Dağlara, nasıl dikilmiş?


  Burada bakmaktan kasıt sıradan bakmak olmasa gerek diye düşünüyorum. bakmaktan kasıt bilimsel anlamda incelemek olamaz mı?

  YanıtlaSil
 5. Nahl Suresi
  16. (Yol bulmak için yararlanılacak) işaretler de (yarattı). Onlar yıldız(lar)la da yol bulurlar.

  Şimdi burada dönemin insanı yıldızla yol bulmayı nasıl algılamış acaba ? Yıldızla yol bulmak bir bilimsel hesabı içermiyor mu?

  YanıtlaSil