Sözden Öte | Türkiye'de İslam | 25 Nisan 2015


  • Son dönem Osmanlı ve Cumhuriyet’in başlangıcından bugüne dini alanda siyaseten yapılan yanlışlar nelerdi?
  • Din ve siyaset ilişkisi meşrutiyet zihniyeti modaya kapılmış bir müslümanlık oluşturmaya çalışırken neyi amaçladı?
  • Meşrutiyet zihniyeti ve modaya kapılmış müslümanlık Cumhuriyet'in ilanından sonra devrimler ve devleti dinden arındırma girişimleri nelere yol açtı?
  • Devrimler ve devleti dinden arındırma girişimleri 12 Eylül sonrası yaşanan süreçte İrancılık, Radikalizm, Selefîlik gibi dinî düşünce akımları neleri savundu?
  • İrancılık Radikalizm Selefilik 2000’li yıllar ve sonrasında din ve dinî düşünce hangi istikamette yol aldı?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder