Sözden Öte | 28 Şubat 2015 | Kur'an-ı Kerim'in Kitaplaşma Tarihi


 • Kur’an vahiylerinin yazıyla kayıt altına alınma biçimi ve süreci nasıl işledi?
 • Vahiy kâtiplerinin fonksiyonu neydi?
 • Peygamber devrinde Kur’an’ın iki kapak arasına cem edilmemesi neyi ifade diyor?
 • Hz. Peygamber ve Cibril arasında karşılıklı okuma ve sunum olayı nasıl gerçekleşti?
 • Hz. Ebu Bekir döneminde Kur’an’ın iki kapak arasında toplanması süreci nasıl tamamlandı?
 • İlkyazım ve okuma farklılıkları nelerdi?
 • Kâtiplerin imlada yanılgılara düştüğü iddiası gerçek mi?

1 yorum:

 1. Bilindiği üzere, Kur'an-ı Kerim de bazen belli bir konu farklı yerlerde parça parça ele alınmıştır. Bu sebeple eğer parçacı bir yaklaşımla konulara yaklaşacak olursak anlatılmak istenen konu gerektiği şekilde anlaşılmamaktadır. Ancak konuyla ilgili ayetleri bir bütün halinde ele alacak olursak o takdirde konuyu tam bir şekilde anlama şansını elde edebilmekteyiz.
  Kuran anlaşılmak üzere inen bir kitap olduğuna göre (“Biz onu, anlayasınız diye, Arapça bir Kuran olarak indirdik” ) neden konular daha kolay anlaşılacak şekilde bir bütünlük içerisinde değil de parça parça değişik yerlerde anlatılmış/derlenmiştir. Çeşitli konular, Kur’ân’ın çeşitli sûrelerine serpiş¬tirilmiş vaziyettedir. Bunun özel bir sebebi var mıdır? Çünkü bu dizayn anlamada zorluk karışıklığa yol açıyor gibi görünüyor. Bu açıdan da bir açıklama yapılması vaya cevap verilirse e-posta adresime sevinirim.

  YanıtlaSil