Sözden Öte | 29 Kasım 2014 | Din ve Bilim

  • Kur'an'da yüzlerce kez geçen ilim kelimesi ne anlama gelir?
  • ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’ ayeti neyi öğütler?
  • İslamın ilk emri ‘Oku’ ayetinin bilimle ilişkisi var mı?
  • Kur’an’ın seküler anlamda okumak-yazmakla ilgili mesajı var mı?
  • Kur’an’da modern bilimsel buluşlara işaret eden ayetler var mı?
  • Modern bilimin yeni keşfettiği gerçekleri Kur’an 15 asır önceden haber verdi mi?
  • Yedi kat sema, iki su kütlesinin birbiriyle kesişmesi, göklere çıkılması, yeryüzünün kenarından köşesinden eksiltilmesi, evrenin genişlemesi, göklerin ve yerin başlangıçta bitişikken sonradan ayrılmasıyla ilgili ayetler gerçekte ne söyler?
  • Kur’an’ın bilimselci yorumu gerçekte hangi sebeple ortaya çıkmıştır?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder