Sözden Öte | 15 Kasım 2014 | Tefsir


  • Tefsir nedir, ne değildir?
  • Tefsirin sınırları nerede başlar, nerede biter?
  • Tefsir bir ilim dalı mıdır yoksa dinî ilimlerin toplamı mıdır?
  • İslam tefsir tarihinde ne tür kırılmalar yaşanmıştır?
  • Tefsir tarihinde ön plana çıkan müfessirler ve eserler hangileridir?
  • Osmanlılar döneminde hangi tefsirler tercih edilmiştir?
  • Osmanlı tecrübesinde meal okumak ve Kur’an’ı mealden öğrenmek gibi bir gelenek var mıdır?
  • Cumhuriyet dönemine ait kaç tefsir vardır?
  • Öncelikle ve özellikle hangi tefsirler okunmalıdır?
  • Bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak bir tefsir hangi özelliklere sahip olmalıdır?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder