Sözden Öte | 8 Kasım 2014 | Kur'an Mealleri

 • Meal ne demektir? 
 • Meal tercümeden farklı bir şey midir?
 • Meal Kavramı ne zaman ortaya çıkmıştır? 
 • Her meal bir tefsir veya yorum mudur? 
 • İlk mealler ne zaman ortaya çıkmıştır? 
 • Merhum Elmalılı Hamdi Yazır’ın bu konudaki katkısı nedir? 
 • Cumhuriyetin tavsiye ettiği Kur’an meali Elmalılı Hamdi Yazır’ınkiyken 200 Kur’an mealinin daha çıkması nasıl açıklanabilir? 
 • Mehmet Akif Ersoy’un Kur’an mealinin akıbeti ne olmuştur? 
 • Cumhuriyet döneminde meallerin ortaya çıkışıyla ulus devlet, milli din, ana dilde ibadet gibi ideolojik projeler arasında ne tür bir ilişki vardır? 
 • 1930’lu yıllarda Türkçe Kur’an çevirileri üzerinden dinî alanda ne tür operasyonlar gerçekleştirilmiştir? 
 • İyi meal-kötü meal gibi bir ayrım yapılabilir mi? 
 • Meallerin güvenilir ve nitelikli olduğu nasıl anlaşılır? 
 • “Meallerden meal beğen” denebilecek tarzda çağdaş, bilim-kurgusal, manzum, öztürkçeci mealler hangi etmenlerle/sâiklerle hazırlanmıştır? 
 • Meal, çağdaş Müslümanların Kur’an’dan beklentilerini, meraklarını ve isteklerini karşılayan anlamı mı yoksa Kur’an’ın nazil olduğu dönemde ilk muhataplar ve ilk müslüman nesillerce anlaşılan manayı mı yansıtmalıdır? 
 • Günümüzde hangi cemaat hangi mealleri okumayı tercih ediyor? Sadece meal okumakla Kur’an anlaşılabilir mi?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder