Sözden Öte | 18 Ekim 2014 | Mezhepler

 • İslam’da Mezhepleşme ve Mezhepler, Mezhep ne demektir?
 • Mezhep dinin kendisiyle özdeş midir?
 • İslam’da mezhepleşmenin sebepleri nelerdir?
 • Mezhepleşme olgusu sadece İslam’a ve Müslümanlara özgü müdür?
 • Mezheplere ayrılmanın dinî hükmü nedir?
 • Yetmiş üç fırkaya bölünme (iftirak) hadisinin aslı var mıdır?
 • Eğer varsa bu hadis nasıl anlaşılmalıdır?
 • Mezhepler nasıl veya hangi ölçülere göre tasnif edilir?
 • Kelami ve fıkhi mezhep ayrımı neye göre belirlenir?
 • Dört hak mezhep ne demektir?
 • “Avamın/Halkın Mezhebi olmaz” sözü ne anlama gelir?
 • Mezhepten mezhebe geçiş mümkün müdür? 
 • Mezhepleri birleştirme (telfik) nasıl bir şeydir?
 • Günümüzde kaç mezhep mevcuttur?
 • Dünya üzerindeki 1,5 milyar Müslümanın mezheplere göre dağılımı nasıldır?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder