Sözden Öte | 6 Aralık 2014 | Yaratılış ve Evrim


  • Kur’an’da yaratılışla ilgili geçen kavramların anlamları nelerdir?
  • Kur’an’da yoktan yaratmayı ifade eden bir kelime ve kavram mevcut mudur?
  • Kur’an’da gökler ve yerin, diğer bir deyişle evrenin yaratılış biçimi nasıl anlatılır?
  • Göklerin ve yerin altı günde yaratılmasıyla ilgili “altı gün” tabiri ne manaya gelir?
  • Göklerin ve yerin yaratılışında öncelik-sonralık var mıdır?
  • Adem, beşer ve insanın yaratılışı nasıl olmuştur?
  • “Nefs-i vâhide”den yaratılış ve kaburga kemiği meselesi nedir?
  • İnsanın toprak, çamur ve sudan yaratılışı nasıl gerçekleşmiştir?
  • Yaratılışta evrim meselesi nasıl açıklanabilir?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder