Sözden Öte | 31 Ocak 2015 | İslam ve Kadın


  • Kur’an’da kadınlarla ilgili genel tanımlamalar nasıl geçiyor?
  • Cahiliye dönemi ve İslamiyet’te kadın algısıyla ilgili temel farklar neler?
  • Hz. Peygamber döneminde kadının yeri ve kadınların sosyal hayattaki rolleri nasıldı?
  • Geleneksel tefsir, hadis ve fıkıh kaynaklarında kadınlara biçilen roller nelerdi?
  • Günümüzde Müslüman kadın algısıyla ilgili sorunlar neler?
  • Kur’an kadın hakları konusunda hangi hükümlere sahip?
  • Feminizm İslam’la bağdaştırılabilir mi?
  • Hem Müslüman hem de feminist olmak mümkün mü?

1 yorum: